Flere opplysninger om reperbaner i Trondheim

Etter at min lange artikkel om reperbanene i Trondheim ble offentligjort i "Trondhjems Historiske Samlinger 2000" har jeg funnet flere oppysninger i tekst og bilder.

1: Gamle reperbane

Henry Strand nevner i sine studier av det gamle Trondheim at det har eksistert en "gamle reperbane" i nærheten av Nidarosdomen. Dette kan ha vært en plass der det ble slått tau til skipsreparasjoner og denslags før den priviligerte reperbanen på Kalvskinnet ble opprettet i 1637. Virksomheten på den gamle reperbanen hari så fall måtte opphøre fordi den kom i strid med den enerett til framstilling av tauverk som lå i det kongelige privilegium.

2: Dick's reperbane.

Plassering av denne reperbanen har jeg klart å slå fast ved hjelp av et bilde fra 1803 . På dette sees tydelig en spinnehall som løper nordvestover fra Dickgården.

Tilbake til innholdsfortegnelsen
Hampesidene * Vindheimgarnet