Bob Dylan: Fra Gamle Dager

My Back Pages

Til norsk ved Jan B. Vindheim


Røde flammer i øret mitt setter høge, sterke spor
veien bak meg står i brann og kartet er fylt av ord
"Vi treffes snart ved grensene", det sa jeg, stolt som få
men jeg var mye eldre da, jeg er blitt yngre nå

Dårlige skjulte fordommer sprang fram som kamp mot hat
en drøm om liv i svart og hvitt var mine tankers mat
romantisk heltefantasi med røtter dypt som så
jeg var så mye eldre da,jeg er blitt yngre nå

En espalier av jentefjes drar sjalusien inn
til gamle dagers lærebok fra skolegangen min
slik frelsesarmee gatekor sang dengang vi var små
Jeg var så mye eldre da , men jeg er yngre nå

En sjølutnevnt professors preik kan ikke dras i tvil
når han forkynner rettferdighet som skolens sanne stil
"Rettferdighet", jeg gjentok det som løftet bruden får
for jeg var så mye eldre da jeg er blitt yngre nå

I soldatens klær marsjerte jeg mot kjøterpakkets snakk
uten frykt for å bli min fiende straks jeg tok ordet fatt
jeg blåste til kamp og mytteri mot det system jeg så
men jeg var mye eldre da jeg er blitt yngre nå

Ja, jeg sto i forsvarsposisjon når angrep uten makt
fikk lurt meg til å tro på at jeg måtte holde vakt
Ondt og godt definerte jeg som enkelt å forstå
men jeg var så mye eldre da jeg er blitt yngre nå.


Dylansider   *   Lyrikksider   *   Vindheimgarnets hovedside