Teknologiske alternativer

De mange ideene om hvordan nye miljøvennlige teknologier skal hjelpe oss å finne veier ut av de krisene miljøfiendtlig teknologi har ført oss inn i, er foreløpig bare i begrenset grad satt ut i livet.

Et sted der de systematisk har forsøkt å prøve ut mange og varierte alternative teknologier er
Centre for Alternative Technology i Wales.
CAT er et populært turistmål, med kanskje vel så givende opplevelser for store og små som enkelte av de mange hensiktsløse feriesentrene norske kommuner aldri blir lei av å planlegge.

I noenlunde samme retning ligger også eksperimentbyen
Arcosanti i Arizona, skjønt tyngdepunktet der ikke ligger så mye på teknologi som på alternativ arkitektur.

Når det gjelder økologisk samfunns-planlegging er Bill Mollisons permakultur blant de mest interessante modellene. Du får en oversikt over hvor du kan finne permakultur informasjon på
Permaculture network .

Endel svært interessante eksperimenter med økologisk livsstil er fyldig omtalt på hjemmesidene til
Sustainable Living

I all beskjedenhet må jeg i denne sammenhengen få nevne De Grønnes tanker om alternativ by-utvikling i Norge, som er nærmere omtalt i planen for en
Økologisk bydel i Trondheim der det er innarbeida alternativ kloakkhåndtering, kildesortering, grønnsakhager og diverse annet snadder.

Du kan forøvrig finne en artikkel om et effektivt fungerende system for biologisk kloakk-rensing i Calcutta på websida til bladet People & Planet

Ei gruppe økofriks i New Mexico har bygd et kretsløpshus, basert på solenergi, og resirkulering av gråvann, kloakk og annet avfall. De kaller det sjølsagt for Earthship

En meget omfattende base for allehånde informasjon om alternativ energi i teori og praksis er Solstice, der finner du dessuten mengder av videre pekere.

Tilsist vil jeg nevne et omfattende register over alternativ teknologi (bl.a.!) som finnes på Envirolink sin underside Sustainable Earth Electronic Library

dekorstrek

Alternative samfunn

På alternativbevegelsens første og banebrytende database, the WELL finner du websidene til et av de mest vellykkede av alle sekstiåras alternative jordbrukskollektiver, den plassen i Tennessee som ganske enkelt kalles
The Farm.

The Farm er idag hjem for omtrent tre hundre mennesker i alle aldre, atskillig mindre enn i glansperioden på syttitallet da beoboerne var omtrent 1500 stykker.
The Farm et av flere store alternative samfunn som er knytta sammen på internett gjennom
Eco-villages network ., basert i Danmark

Sommeren 1995 arrangert folk fra en lang rekke slike alternative samfunn en felles konferanse på det spirituelle senteret
Findhorn.
(der Mike Scott spilte inn sitt populære album "Bring 'em all in).
Findhorn er et uavhengig åndelig drivhus for planter og mennesker, med et omfattende kursprogram innen alternativ medisin, teknologi, og jordbruk. Senteret har enorm innflytelse på alternativ religiøs og sosial virksomhet i Europa og på global basis.

Foruten eco-villages network har Findhorn et viktig samarbeide med eksperimentbyen
Auroville i det sørlige India.
Auroville er et samfunn der 1200 entusiastiske tilhengere av den bengalske yogien og lyrikeren Sri Aurobindo, har etablert sentre for teater, meditasjon, alternativ teknologi, giftfritt jordbruk osv. innimellom landsbyer med 25000 tamiler. Samarbeidet er bra , og mange har fått jobber i Aurovilles alternative industrier, for eksempåel med framstilling av
Auroshikha Røkelse som - i motsetning til de fleste indiske røkelser - lages uten syntetiske tilsetninger, og som i Norge iallfall er til salgs gjennom endel helsekostbutikker, foruten hos bokklubben Energica ...

dekorstrek

Denne sida blei sist opplada 8. januar 1996.

Tilbake tilVindheimgarnet