M.K. Gandhi

FRED ER VEIEN !

På denne plassen finner du materiale om norsk og internasjonalt fredsarbeide, foruten omtaler av og pekere til utvalgte ikkevoldsaktivister, pasifister og den slags.

Norsk avdeling av den verdensomspennede ikkevolds-organisasjonen War Resisters International og den viktigste pasifist-organisasjonen i Norge er

kule Folkereisning Mot Krig

En annen god inngangsport til krigsmotstandernes verden er

kule Kampanjen Mot verneplikt.

Der kan den mannlige delen av folket dessuten få hjelp til å unngå å bli morder.

kule Hvem var Mohandas Gandhi ?

Bilder og artikler som belyser innsatsen til en av vårt tids aller største politiske nyskapere, finner du på hos en amerikansk buddhistorganisasjon .

kule Hva driver Gandhis disipler med idag?

dette finner du ut mere om, i tekst og bilder, på hjemmesidene til Mark Shepard som også kan lære deg å bake surbrød . En av de viktigste virksomhetene i Gandhis ånd er de internasjonale fredsbrigadene, som prøver å fungere som ubevæpnede fredsbevarende og konfliktløsende styrker i mange krigssoner verden over. Du kan finne ut mere på deres nett-sider:

kule International Peace Brigades:

eller - om du foretrekker det på svensk -

kule Internationella Fredsbrigader

og blant de mange organisasjonene i den såkalte tredje verden som utrettelig arbeider for fred, forsoning og sosial utvikling på grasrota er Sri Lankas

kule Sarvodaya Shramadana

Sist oppdatert 1. oktober 1996

tilbake til vindheimgarnets hovedside