Valghistorie for Miljøpartiet De Grønne i Norge

Fylkestingsvalg: 1987, 1991, 1995, 1999, 2003, 2007, 2011
Stortingsvalg: 1989, 1993, 1997, 2001, 2005, 2009

Prosentandeler ved tidligere valg

Fylker20112009 2007 2005 2003 2001 1999 1997 1995 1993 1991 1989 1987
Østfold 0,8 0,4 0,7 0,1 * * * 0,2 * 0,2 1,1 0,5 *
Akershus1,4 0,4 0,8 0,2 ** 0,2 1,1 0,4 1,0 0,3 0,9 0,5 0,8
Oslo2,5 0,6 0,6 0,2 *** 0,2 0,5 0,4 0,5 0,2 0,6 0,6 0,5
Hedmark1,0 0,3 * * * * * 0,1 * * * 0,4 *
Oppland1,1 0,3 0,6 0,1 0,3 0,2 0,7 0,2 0,5 0,1 * 0,3 *
Buskerud0,8 0,3* 0,1 0,6 0,1 * 0,2 * * * 0,4 *
Vestfold1,1 0,4 0,6 0,2 0,5 0,3 * 0,3 0,7 0,2 0,7 0,5 *
Telemark1,1 0,3 * * * * * 0,2 0,6 * 0,5 0,3 *
Aust-Agder0,7 0,20,4 * * * * 0,2 * * * 0,3 *
Vest-Agder 1,6 0,31,8 0,2 ** 0,3 ** 0,2 ** 0,2 1,3 0,5 *
Rogaland0,8 0,3 0,4 0,2 0,3 0,1 0,4 0,2 0,4 0,1 0,5 0,3 *
Hordaland1,6 0,4 0,7 0,1 0,5 0,1 0,6 0,1 0,4 0,1 0,3 0,5 *
Sogn og Fjordane 0,6 0,2 0,2 * * * * 0,1 * * * * *
Møre og Romsdal 0,5 0,10,2 0,1 0,2 * * 0,1 * * * 0,2 *
Sør-Trøndelag 1,7 0,51,2 0,2 0,9 0,4 1,1 0,3 1,3 0,3 1,0 0,4 *
Nord-Trøndelag 0,7 0,2 0,6 0,1 0,2 0,1 0,4 0,2 0,6 * * 0,2 *
Nordland 1,0 0,30,7 0,1 0,4 * * 0,2 * 0,1 * * *
Troms1,3 0,3 0,7 0,1 0,6 0,1 0,6 0,3 0,9 * * 0,3 *
Finnmark0,6 0,2 * * * 0,1 * 0,2 * * * 0,3 *
Hele landet1,3 0,4 0,30,6 0,1 0,2 0,2 0,4 0,2 0,5 0,1 0,5 0,4 0,2

* Miljøpartiet De Grønne stilte ikke liste her.
** I 1995, 1999 og 2003 stilte MDG fellesliste med RV i Vest-Agder. Lista fikk i 1995 2,0 % og én representant i fylkestinget – Birte Simonsen fra De Grønne. I 1999 var andelen fortsatt 2,0 % og mandatet gikk – etter avtale – over til RV. I 2003 ble resultatet 1,5 % og intet mandat, takket være redusert antall mandater
*** I 2003 var det fellesliste mellom MDG og Senterpartiet i Oslo. Lista fikk 0,8% og ingen mandater.

Antall godkjente stemmer ved tidligere valg

Fylker 2011 20092007 2005 2003 2001 1999 1997 1995 1993 1991 1989 1987
Østfold932374 734 180 * * * 263 * 266 1214 796 *
Akershus3429 11801820 480 ** 661 2332 976 2262 670 2046 1353 1775
Oslo7653 18281687 668 *** 661 1326 1309 1353 656 1553 1727 1208
Hedmark890347 * * * 111 * 139 * * * 471 *
Oppland931 351 496 152 254 191 537 212 397 85 * 348 *
Buskerud 942407* 169 448 179 * 238 * * * 532 *
Vestfold1134495 606 312 531 387 * 321 646 286 732 645 *
Telemark818 239* * * * * 151 444 * 415 331 *
Aust-Agder329 147184 * * * * 104 * * * 201 *
Vest-Agder1226322 1183 214 ** 196 ** 197 ** 126 910 469 *
Rogaland1483571 736 287 430 263 583 313 666 225 844 579 *
Hordaland3620 10831501 388 898 306 1035 336 828 228 681 1160 *
Sogn og Fjordane293 110120 * * * * 49 * * * * *
Møre og Romsdal502196 287 111 196 * * 159 * * * 261 *
Sør-Trøndelag 23028341451 360 1032 599 1251 514 1449 402 1228 701 *
Nord-Trøndelag400125 336 73 161 80 207 102 312 * * 130 *
Nordland1005346 622 134 * 447 * 208 * 110 * * *
Troms882255 471 124 359 117 341 214 491 * * 300 *
Finnmark 18177* * * 35 * 78 * * * 140 *
Hele landet28952 928712234 3652 4799 3786 7612 5876 8848 3054 9623 10136 2983

* Ingen liste for MDG
** Fellesliste med MDG i Vest-Agder fikk 1 242 stemmer i 1995, 1 291 stemmer i 1999 og 1005 stemmer i 2003. Fellesliste med RV i Akershus fikk i 2003 2657 stemmer
*** Fellesliste med Senterpartiet i Oslo fikk i 2003 2092 stemmer