Gratulerer med valget, irakere!

kurdiske velgere velger glede

Det er imponerende ┬ se oppslutningen om valget i Irak. Millioner av mennesker har flokket seg om valglokalene p┬ tross av mordtrusler fra ulike blodt»rstige ekstremistgrupper.

De voldelige ekstremistene som ikke viker tilbake for ┬ drepe folk som bruker sin stemmrett har nok klart ┬ redusere valgdeltakelsen noe, iallfall i omr┬der med sunniarabisk flertall, men fra kurdiske og sjiadominerte omr┬der meldes det om stor jubel og entusiasme blant velgerne.

Dette b»r og┬ vekke ettertanke blant dem som i misforst┬tt motstand mot den amerikanske okkupasjonen har applaudert de morderiske attentatene som gjennomf»res av autorit╩re sm┬grupper. Bombeangrep mot stemmelokaler og valgfunksjon╩rer er iallfall ikke framgangsm┬ter jeg klarer ┬ st»tte. Tvertimot fyller de meg med avsky og forakt.

De fleste delegatene i det nye parlamentet vil ventelig »nske ┬ avslutte den amerikanske okkupasjonen s┬ snart som mulig. Med millioner av iraksike velgere bak seg vil ha et godt utgangspunkt for ┬ kreve amerikansk tilbaketrekking. De som har det iraksiek folks beste i tankene m┬ st»tte det nyvalgte parlamentet og ta klart avstand fra dem som fortrekker bomber framfor stemmesedler.


Religion og politikk i jødedom og islam - Ansar al islam og kurdisk islamisme - Krekars politiske praksis