Appell til deltakerne i hampemarsjen

Youngstorget 4. mai 2002


Hallo folkens !

Trivelig å se så mye folk samla her idag. Men som dere veit er vi ikke aleine - det er nesten 200 byer over hele verden der folk markerer sin motstand mot hampeforbudet denne dagen.

I Palestina har de annet å tenke på - som å grave i restene av sine ødelagte hus etter Israelske angrep, men i Tel Aviv markeres dagen og der appellerer hampens venner også for å anerkjenne Palestinernes legitime rettigheter mot de israelske okkupantene. Det bør vi også gjøre.

Bruken av hamp har lange tradisjoner i Midtøsten. Ved en arkeologisk utgraving for noen år siden ble det funnet skjelettet av en kvinne som åpenbart hadde fått cannabis som hjelp under en vanskelig fødsel for 1500 år siden.

Men idag er hamp forbudt som medisin. Apoteker og sjukehus oppbevarer store mengder morfin, kokain, truxal, vival amfetamin osv - men cannabis har de ikke lov oppbevare - langt mindre å bruke.

Er det noen fornuft i dette?

Historien om samlivet mellom hamp og menneske er eldre enn historikernes kunnskaper rekker. Så langt tilbake arkeologene kan følge sivilisasjonen har mennesker brukt hamp. Vikingenes erobringer i Europa hadde ikke vært mulig uten seil og rigg av hampefibre. De store seilskipene som la grunnlaget for Europas verdensherredømme var også avhengig av hamp. Derfor krevde tidligere tiders herskere at bøndene måtte dyrke denne planten. Også i Norge var myndighetene opptatt av å øke hampedyrkinga.

Forbudet mot hamp drives fram over hele verden med fanatisk konsekvens. Kjemikalier er mere i samsvar med verdensbildet til dagens herskere enn naturfibre og vegetabilske oljer.

Idag nektes norske bønder å dyrke rusfri hamp for fibrenes og frøenes skyld.I resten av Europa - tilmed i forbudslandet Sverige - kan bøndene dyrke hampesorter med mindre enn 0,2% THC. I Norge er dette forbudt.

Er det noen fornuft i dette ?

Men dere kom ikke hit for å høre om industrihamp og medisinsk hamp. Dere kom hit fordi hamp gir en behagelig rus. Som kjent er denne rusen forbudt.

Det verdensomspennende forbudet mot hamperus ble innført da USA fikk cannabis med på listen over forbudte rusmidler i FNs "Single convention on narcotic drugs" som ble vedtatt i 1961. Som følge av dette vedtaket måtte land som Tunis og Marokko stenge sine legale utsalg for hampedroger. India og Pakistan har også forpliktet seg til å gjennomføre et slikt forbud, men det finnes fortsatt statlige utsalg for hamepdrogen bhang i flere indiske delstater.

Som kjent er hamp et utbredt rusmiddel over hele verden, og mange land har ønsket å oppheve forbudet. På Jamaica drøftet nasjonalforsamlinga nylig innstillinga fra en kommisjon som anbefalte at forbudet mot ganja måtte oppheves. Men USA kom med skarpe trusler om økonomiske sanksjoner, og vedtaket ble utsatt.

I Europa er situasjonen kanskje litt lysere - Nederland, Belgia, Tyskland og Sveits har løpende forhandlinger om en friere narkotikapolitikk, og muligheten for å innføre legal og offentlig kontrollert omsetning av cannabis er et av de sentrale punktene. Også i England er en liberalisering på vei. Det samme gjelder land som New Zealand, Australia og Canada.

Alle disse landene støter på det samme problemet. De har forpliktet seg til å bekjempe bruken av hampedroger ved å undertegne "single convention". Denne avtalen hindrer dem i å gjennomføre en politikk som det ellers er flertall for.

Er det noen fornuft i dette ?

Veien til lovlig omsetning av hampedroger må gå via en reforhandling av FNs "single convention". Inntil dette skjer må de land som innser at hampeforbudet er ugjennomførbart nøye seg med avkriminalisering, og ellers lukke øynene for det de ikke kan forhindre.

Også i Norge begynner det nå å bli aksept for at slike løsninger i det minste kan drøftes offentlig. I mitt eget parti, Miljøpartiet De Grønne, i partiet Venstre og i organisasjonen Internasjonale Sosialister, foregår det en åpen debatt om slike spørsmål. Andre partier vil bli nødt til å komme etter, men bare hvis det finnes noen som maser på dem.

Det er dere der ute som må gi denne kampen trøkk.

Hvis ikke dere marsjerer og krever endringer vil det ikke skje noe som helst.
Når jeg ser dere idag er det tydelig at prosessen har begynt også her i Norge.

Vel møtt til neste år!


Vindheimgarnets hampesider * Inn i hampen * Vindheimgarnets hovedside
NORMALs cannabis-pekere * INN: Initiativ for Ny Narkotikapolitikk