Hamp - vår eldste venn?


en bunt hamp

Hamp er en av menneskets eldste kulturplanter - kanskje den aller eldste.

Gjennom tidene har mennesker utnyttet hamp til å skaffe seg mat, klær og husly, foruten til medisin, rus og åndelig opplysning. På disse sidene vil det bli lagt ut informasjon om hampens historie og mangfoldige bruksmåter, samt pekere til aktuelle sider med ytterligere informasjon.


Jan B. Vindheim : Inn i Hampen

Den første norske bok om hampens historie og bruksmåter
Omtale -
Innholdsfortegnelse
Forord: En plantes sosiologi, av Professor Nils Christie
Hamp i historien (innledningskapitlet fra boka )


Vindheimgarnets hampesider:

Appell til hampemarsjen 2002
Appell til hampemarsjen 2003
Hamp som industriråstoff
Reperbaner i Trondheim - 1637 - 1926
Legal omsetning av cannabis - en norsk modell.
Cannabis-regulering internasjonalt
Folkeavstemninger krever medisinsk marijuana
Alternativ Narkotikapolitikk ?


Andre relevante artikler :

Jens Øverdal: Marihuana - en vei til økologisk balanse
Mariann Bakken: Krigen Mot Narkotika, Et Spill For Galleriet
Hippopotamus: Er hamp redningen? (om hampepapir)


The International Hemp Association

holder til i Amsterdam, og arbeider for å spre kunnskap om hamp som nyttevekst.
Foreningen kan kontaktes via sine nettsider der du også kan titte på "Journal of the International Hemp Association" , det eneste internasjonale tidsskriftet som behandler studiet av hamp på et vitenskapelig grunnlag.

Omfattende pekere til vitenskapelige kilder om hamp finnes også hos Lindesmith Center:


NORMALs cannabis-pekere * INN: Initiativ for Ny Narkotikapolitikk

Vindheimgarnets hovedside * Psykedeliske 2000