dekorstrek

HVA ER OKKULTISME ?

Jan B. Vindheim

drage
Ordet "okkult" betyr skjult, eller mørklagt. Det okkulte er kunnskaper og tradisjoner som av ulike grunner holdes skjult.
Årsakene til hemmelighetskremmeriet kan være ulike. Her er noen forslag:
 • - Okkultistenes virksomhet er ond, frastøtende, og ofte direkte kriminell.
 • - Okkulte kunnskaper må skjules, for ikke å bli misbrukt av ondsinnede eller kriminelle personer.
 • - Okkulte tradisjoner må vernes, for ikke å bli undertrykt, misforstått eller latterliggjort.
 • Forkjemperne for okkultismen trekker gjerne fram de to siste av disse tre forklaringene. De som forfølger eller baksnakker okkultismen henger seg helst opp i den første. Men når det kommer til stykket kan ingen forklaring være dekkende, nettopp fordi ordet "okkultisme" ikke er noen beskrivelse av en tro eller en tradisjon, men en slags religiøs-ideologisk-kulturell diverse-post, der alt plasseres som ikke passer inn noe annet sted.
  Det er nesten det samme hva du sier om okkultister - det vil nok treffe noen. Det finnes onde og gode okkultister, dumme og lure, gamle og unge, kvinner og menn. Hvis jeg forsøker å si noe meningsfylt om okkultismen, vil det alltid være noen som - med full rett - vil kunne sprette opp og si at jeg tar feil. Likevel skal jeg forsøke meg på en nærmere bestemmelse.

  OKKULTE TRADISJONER

  Det okkulte i europeisk tradisjon er først og fremst videreføringer av de religiøse gruppene kristendommen har undertrykt. For eksempel gnostiske og manikeiske tradisjoner som har kommet til overflaten gjennom slike bevegelser som katarene ("kjetterne") og bogomilene.
  Det finnes også folkelige tradisjoner fra førkristen tid - rester av gammel "hedensk"tro som er overlevert gjennom generasjoner - først og fremst lege-kunnskaper, men også mye annnen tradisjon - om flo og fjære, om himmel og jord, om dyr og planter, spøkelser, engler og djevler.
  Finnes det folk som dyrker Djevelen må de derfor være å finne blant okkultistene. Dette betyr sjølsagt ikke at all okkult kunnskap er noe faenskap - det er vel helst en holdning det kristne tros-monopolet har hatt interesse av å hevde.

  KJETTERBÅL

  Og når en ser nærmere på historien kan en nok forstå at forvalterne av uortodokse tradisjoner har lært seg å holde kjeft. Knapt nok var forfølgelsene av de kristne opphørt, før de tok igjen alt det de var god for.
  Verst har det gått utover de nærmeste. Feil variant av kristen-dommmen har vært en snarvei til torturkammeret og kjetterbålet for mange. Men rett skal være rett - også avgudsdyrkere, hekser, jøder og muslimer har fått lide samme skjebne, for ikke å snakke om geografer, jordmødre, filosofer, bygmestre og millioner av andre som har trådt utenfor den smale sti de kristne herrer hadde trukket opp.

  HVA MENER OKKULTISTENE DA ?

  Det finnes ingen autorisert okkultisme, men det finnes mange som hevder å forvalte okkulte sannheter.
  Noen trur fullt og fast det de sjøl sier, andre vil først og fremst vekke oppmerksomhet eller tjene penger .
  Et av de første og mest innflytelserike forsøka på en samlet og sammenhengende framstilling av vestens okkulte filosofi, er Madame Blavatskys dobbelt-murstein: "Den Hemmelige Lære" (1889). Alice Bailey, Rudolf Steiner, Aleister Crowley og mange andre som bygger på hennes verk slåss om detaljene.
  Ifølge" Den Hemmelige Lære" er verden i uopphørlig utvikling. Det fysiske er bare en kappe om den evige ånd som fyller universet. Mennesker, dyr , planter og fjell, stjerner og solsystemer er knytta sammen med usynlige bånd.
  Sivilisasjonen er - for mange millioner år siden - brakt til Jorda av vesener med en kosmisk bevissthet. Noen små grupper høyt utviklede mennesker - de innviede - har til alle tider hatt kontakt med disse høytstående skapningene. Dette er kanskje de virkelige makthaverne på Jorda ?

  OG HVA GJØR OKKULTISTENE ?

  Filosofene og de fromme tilber den navnløse evigheten, og søker å leve i samklang med de dypeste rytmene i tilværelsen.
  Andre forsøker å fortolke eller påvirke den fysiske virkeligheten gjennom det usynlige.
  Astrologer forsøker å tyde utviklingsmønstrene på jorda ut fra deres samsvar med himmelens rytmer.
  Leger forsøker å helbrede sjuke mennesker og dyr ved å hjelp av kraftfulle planter og dyr, ved å tyde auraer eller ved å massere føtter eller gjennom utallige andre besynderlige metoder. Grupper av mennesker forsøker å påvirke virkeligheten gjennom ritualer i mere eller mindre hemmelige losjesamfunn.
  Individer og grupper søker personlig utvikling eller fordel gjennom ekstatiske seremonier.
  Og mye, mye mer.
  Ingen veit alt.


  vindheimgarnets religiøse sider - hovedsida

  dekorstrek