Vindheimgarnets mystiske siderHistoriens hemmeligheter
Innledning til Historiens hemmeligheter
Tillegg og rettinger til Historiens hemmeligheter

Religionsvitenskapen og Blavatskys mestere
Teosofer i verdensrommet
UFO-myter og teosofi

Gudinner og hekser
Starhawk i Calgary

Yezidienes hellige dal

Bob Marley og Bibelen
Yaraba Shango

Isha Upanishade og dens bakgrunn
Jalaluddin Rumi - en sufi lyriker
Veveren Kabir og møtet mellom sivilisasjoner

Norrøne myter
Nidstang mot rasismen

Religion og politikk i judaisme og islam

Myter i forvandling
Ånd og materie i miljøpolitikken
Hva er okkultisme ?


Poetiske sider * Politiske sider * Hovedside