DET RELIGIØSE VINDHEIMGARNET

Dette er en svært personlig veiviser.
Uvitende neofytter kan kanskje ha godt av å begynne med artikkelen
Hva er okkultisme?

MADAME BLAVATSKY OG TEOSOFIEN

h.p. De fleste av våre dagers alternative religiøse strømninger har røtter i teosofien , Madame Blavatskys geniale syntese fra forrige århundre av gamle mystiske tradisjoner og moderne vitenskap .

Helena Petrovna Blavatsky blei født i Ukraina i 1831. Som sekstenåring måtte hun gifte seg med en feit gammel offiser i Tiflis. Hun rømte fra ham året etter, og dro verden rundt på jakt etter skjulte kunnskaper. I 1875 hadde hun havna i New York der hun gjorde seg bemerka som spiritistisk medium.
Sammen med H.S. Olcott og endel andre grunnla hun i 1875 Teosofisk Samfunn. Hun skreiv "Den avslørte Isis" - et omfattende verk som søkte å samordne de gamle mysterienes verdensbilde med de nye naturvitenskapelige erkjennelsene, en virksomhet mange fortsatt sysler med.

Blavatsky og Olcott dro seinere til India, og oppretta et nytt hovedkvarter for Teosofisk Samfunn i Adyar, nær Madras. Her hevda HPB - som madame Blavatsky ofte kalles - å stå i kontakt med et hemmelig brorskap av høytstående innvidde, som siden uminnelige tider har bevart dype hemmeligheter om menneskehetens og universets natur og utvikling.

Disse mestrenes budskaper var utgangspunktet for Madame Blavatsky's hovedverk "Den Hemmelige Lære", som kom ut i London, New York og Adyar i 1889.
Da denne uredde åndelige giganten døde i London i 1891 falt ledelsen for Teosofisk Samfunn raskt på hennes disippel Annie Besant, som sammen med C.W. Leadbeater gjorde mye for å utbre og utvikle teosofien.
Men Besant og Leadbeater støtte også på motstand, og det oppsto mange utbrytergrupper. De viktigste som beholdt "teosofi" i navnet var dominert av Katherine Tingley og Frantz Hartmann, mens tilhengerne av Rudolf Steiner, Alice Bailey og Krishnamurti valgte å bruke andre etiketter for sin virksomhet.
I våre dager er Teosofisk Samfunn bare en av mange organisasjoner som hevder å formidle de urgamle kunnskapene om mennesket og vår plass i den universelle helheten av liv. Men nesten alle slike organisasjoner trekker - ofte uten å nevne det, eller for den saks skyld å vite det - veksler på madame Blavatskys banebrytende innsats.

Steiner

Rudolf Steiner

(1861 - 1925) har mange tilhengere også i Norge. Han mente Besant og Leadbeater var for influert av østlig tankegods, og ga Kristus en sental plass i sin egen variant av teosofien - antroposofi.
Steiner var en praktisk mann som ga sine tilhengere instruksjoner om en mengde virksomhet, basert på sine egne visjoner av den overfysiske verden, Akasha-krønikene.
På grunnlag av Steiners anvisninger har antroposofene idag en verdensomspennende virksomhet som omfatter Steinerskoler, biologisk-dynamisk jordbruk, camphill-samfunn osv.,osv. Denne blomstrende aktiviteten har sjølsagt også nedfelt seg en rekke plasser på internet. Du kan for eksempel begynne med
kule Anthroposophy on the www

En annen viktig fornyer av den teosofiske impulsen var Alice Bailey (1880-1949). Hennes tilhengere har vært særlig opptatt av sosialt og samfunnspolitisk arbeide, blant annet gjennom organisasjonen
kule World Goodwill

Viktige mystiske tradisjonere blir i den islamske verden ført videre av sufiene. Jeg har lagt ut endel sufi-pekere sammen med en artikkel om den berømte poeten
kule Jalaluddin Mevlana Rumi

Norrøne religioner er i skuddet, ikke minst i utlandet. En drøfting av dette (og noen aktuelle pekere) finner du i vindheimgarnets artikkel
kule Leve de norrøne mytene !,
som også fører deg videre til dikt om skikkelser som Balder eller Frøya.

Heksetradisjoner og andre impulser fra gamle natur-religioner omskapes i våre dager på norsk av
kule Norske paganister

Det viktigste norske treffstedet for religioner utenom allfarvei er forøvrig
kule Alternativt Nettverk

En av de mest grundige oversiktene over alternative religioner finnes hos
kule Societas Gnostica Norvegia

For de som ikke slår seg til ro med alle pekerne der, finnes det en temmelig omfattende amerikansk oversikt, med pekere til alt fra Akupunktur til Zen:
kule New Age Info.

Som et eksempel på områdets skikkelig sære plasser kan jeg peke på det australske tidsskriftet
kule New Dawn
som er begeistra for alt fra Scientologi og UFO-er til Oberst Gaddafi og avanserte konspirasjonsteorier.

Sist oppdatert 10.oktober 1997.

Tilbake til Vindheimgarnet