dekorlinje

Rettinger og tillegg til
"Historiens Hemmeligheter"

"Historiens hemmeligheter" spenner over et vidt felt, og kan ikke være like nøyaktig eller like detaljert på alle områder. Det er sikkert mange av leserne som sitter med informasjon som ikke har vært tilgjengelig for meg under arbeidet med boka. Jeg vil sette stor pris på å høre om feil og mangler ved teksten, og vil legge ut korreksjoner og tillegsopplysninger her, både ting jeg sjøl oppdager og forhold andre gjør meg oppmerksom på.
* Aleister Crowley og OTO
* Teosofi og ufo-religion
* Religionsvitenskapen og Blavatskys mestere

Send dine kommentarer; ris, ros og tilleggsinformasjon til
hemmelig@vindheim.net

* * * * * * *

Aleister Crowley og OTO

Aleister Crowley Den norske avdelingen av OTO har påpekt to grove feil i omtalen av denne organisasjonen. Jeg beklager at jeg ved å ta disse opplysningene med i boka har gitt et misvisende bilde av OTO og deres virksomhet.

1) På side 187 omtales Crowleys korsfestelse av en padde som var døpt "Jesus av Nazareth". Jeg skriver feilaktig at dette ritualet inngår i OTOs 5 grads innvielse. Det faktiske forhold er at ritualet aldri har vært brukt innen rammen av OTOs arbeide. Det var et rituale Crowley gjennomførte på egen hånd for å oppnå graden Magus i den hemmelige ordenen A.A:. Påstanden om at ritualet skal ha vært brukt innen OTO stammer fra det tidligere OTO-medlemmet Kenneth Grant.
Padderitualet er beskrevet av Crowley i en av hans dagbøker: http://www.hermetic.com/crowley/confess/chapter82.html og selve ritualet er gjengitt her: http://www.sacred-texts.com/oto/lib70.htm

2) På side 237 skriver jeg at Charles Manson hadde kontakt med OTO. Jeg beklager dypt at jeg her har stolt på opplysninger i Ed Sanders' bok "The Family". Det viser seg at OTO gikk til sak mot Sanders og hans forlegger for å få strøket disse grove beskyldningene. Saka ble avgjort i minnelighet, og påstandene om at Manson sto i kontakt med OTO er fjernet fra seinere utgaver av "The Family". De vil selvsagt også bli fjernet fra seinere utgaver av "Historiens Hemmeligheter".

3) OTO Norge har lagt ut på sine nettsider en gjennomgang av andre påståtte detaljfeil i omtalen av OTOs historie og Crowleys virksomhet. Poengene kan virke bagatellmessige, men i sin drøfting av dem kaster OTO lys over mange sider av sin virksomhet og av sitt ideologiske grunnlag.

De som er interessert i å sette seg inn i dette kan lese det hos OTO, men jeg vil få påpeke at detaljene i OTOs tilblivelseshistorie er omstridt, andre versjoner enn den som presenteres av den norske gruppa finnes bl. a. hos Peter R. Koenig og hos Ellic Howe

Når det gjelder mine samtaler med Martin P. Starr i under CESNUR-konferansen på Sicilia sommeren 2005, vil jeg nevne at Starr svarte meg noe annerledes enn han svarte OTO. I en epost datert 14. desember skriver han til meg:

Dear Jan,
I was very busy when I received the email from (et norsk OTO-medlem), and at the time I had completely forgotten our conversation over lunch at the CESNUR conference. In honesty I did not recall your name when he mentioned it. When I later put your name in Google, I recalled you told me you were writing a book on the magic of Harry Potter and then I remembered you.

Starr husket altså ikke våre samtaler da han sendte sitt svar til OTO. Men OTO har rett i at han ikke bekreftet at paddekorsfestelsen fant sted innen OTOs rammer. Det han bekreftet var at dette ritualet faktisk fant sted.

Mine kilder til omtalen av Crowley og OTO er oppgitt i "Historiens hemmeligheter", der også OTOs medlemmer kan få innblikk i dem. Flere kilder er oppgitt på denne sida. Jeg har særlig hatt glede av Israel Regardies biografi, men har også også brukt en rekke andre kilder.

dekorlinje
Vindheimgarnet - Mytesidene - Historiens hemmeligheter