Nyttige fagidioter - og utarmet uran

Den kjente diktator Lenin gledet seg over de mange vestlige intellektuelle som fremmet kommunismens mål i Vesten ved å bruke sin posisjon til å forsvare ulike undergravende kampanjer og aksjoner kommunistene sto bak. Han brukte betegnelsen "nyttige idoter" på disse velmenende menneskene

I våre dager står vi overfor et nytt fenomen: velmenende forskere som bruker sin posisjon og prestisje til å forsvare industrisamfunnets undergraving av økologisk balanse og folkehelse. Typisk kan slike nyttige fagidioter gå til offentlig angrep på folk som frykter skadevirkninger på helse og miljø av ulike industriprodukter.

Hvis fagidiotene finner en unøyaktig detalj hos bekymrede lekfolk kaster de seg over denne med all sin faglige tyngde. Ofte klarer de derved å bringe kritikken til taushet. Resultatet av denne virksomheten er å gjøre industriens livsfiendtlige arbeid lettere.

I ti år har det vært grunn til å bekymre seg over de helseskadelige virkningene av utarma uran. Både sivile og militære i Irak og på Balkan er åpenbart blitt sjuke. Hva er de nyttige fagidiotenes reaksjon? De klager over at sjuke soldater og deres slektninger ikke har en korrekt oppfatning av hvordan blodkreft utvikler seg!

Dersom vi ikke veit i detalj hvorfor og hvordan folk blir sjuke av utarma uran, mener de nyttige fagidiotene åpenbart at vi ikke skal bekymre oss. De nærsynte fagidiotene går til angrep på dem som bekymrer seg, og presenterer derved et mektig forsvar for verdens militære og industrielle makthavere.

Enhver som bekymrer seg for menneskers helse og for jordklodens framtid vil innse at slike "vitenskapelige" holdninger er i strid med alle humane prinsipper. Dersom forskerne ville gå i livets tjeneste måtte de heller bruke sin energi på å avsløre makthaverne og deres hensynsløse forakt for vår felles framtid.

Jan B. Vindheim
Miljøpartiet De Grønne

Fakta om Utarma Uran: les The Guardians spesielle rapporter .
Fra denne utmerkede avisa henter vi også dette instruktive diagrammet:


Vindheimgarnet * Politiske sider* Myte-sidene * De lyriske sidene