Jan Bojer Vindheim:
Miljøvennlig transport - ny teknologi
Naturgass som drivstoff.

LITTERATUR:

Andreassen, Knut: Alternative drivstoffer for transportsektoren: Hydrogen. Foredrag ved kursdagene på NTH 1991.
Ekelund,Mats og Tomas Kullbjer: Biogasdrivna bussar i Linköping. Stockholm 1995 NUTEK/KFB.
Figenbaum, Erik: Biodiesel - en livsløpsanalyse. Oslo 1995. Teknologisk Institutt.
Gjøen, Heidi og Trond Buland: Energiteknologiske dilemmaer - utvikling av gasbuss og elektrisk bil i Norge. Trondheim, februar 1996. SINTEF - IFIM.
Huss, Hans-Ulrich: Hydrogen Applications in City Buses. Lecture held at the European Conference on New Fuels and Vehicles for clean Air, Amsterdam 1992.
Illich,Ivan: Energi og rettferdighet. Trondheim,1982, Regnbueforlaget.
Mellqvist, Lars Erik: Hydrogenbilen kommer. Status for en teknologi uten drivhuseffekt. Oslo 1996, FIVH
Naturgass i transportsektoren. Kristensenutvalgets rapport. Oslo 1995. Samferdsels-departementet.
Naturgass - varer, tjenester og prosesser. Programbeskrivelse 13/12 1995.
NGV 92. Proceedings of the 3rd Biennual International Conference & Exhibition on Natural Gas Vehicles. Göteborg, 1992.
Meissner,Rudolf, Gottfried Heinzerling og Espen Movik: Alternative Drivstoffer - Evaluering av forsøk innen transportsektoren. Rapport RF-96/172. Stavanger 1996, Rogalandsforskning.
SPUNG- administrativ sluttrapport, Oslo 1994. Norges Forskningsråd
SPUNG: produksjon, transport og distribusjon av flytende naturgass i Norge Kværner/Moss Technology 1994.
Stenersen, Dag Per Heggem, Per Magne Einang, Arvid Rosseland: Demonstrasjonsprosjekt for Naturgassdrevne busser i Trondheim. Prosjektrapport 1. Evaluering av prosjektforløpet 1992 - juni 1996. Trondheim 1996, MARINTEK.
St.Meld. nr 26 (1993-94): Utfordringer og perspektiver for petroleums-virksomheten på kontinentalsokkelen.
Stordal, Frode: Påvirker mennesket klimaet idag? Foredrag på naturgasskonferansen i Trondheim, november 1996.
Østby, Per: Flukten fra Detroit. Bilens integrasjon i det norske samfunnet. Trondheim 1995, Senter for teknologi og samfunn/NTNU.


Tilbake til innholdsfortegnelsen
Vindheimgarnets hovedside