GRAFITTI

Skriften på veggene

Få ting opphisser arkeologer mer enn når de finner hulemalerier fra gammel tid. På toppen av denne sida ser du et håndavtrykk fra den anatolske byen Catal Huyuk, plassert av en anonym kunstner for mere enn 5000 år siden. Og i alle årene innimellom har mennesker skrevet og tegnet på tilgjengelige overflater, for å meddele seg, for å sette merke etter seg, for å vise seg for andre, for å bruke sine kreative evner og av mange andre årsaker og kombinasjoner av årsaker.

I det moderne bysamfunnet er retten til å avlevere visuelle budskap på lovlig vis avgrenset til reklameplakater, men det finnes selvsagt mange ulovlige måter å prege bybildet på. Og trangen til å skrible og drodle på vegger og bord og tak er ikke mindre nå enn for 5000 år siden.

Konsertarrangører og andre tar seg ofte tilrette med plakater på offentlig steder Politiske grupper av ulike slag klistrer også plakater og skriver dessuten fra tid til annen slagord på veggene. Dette finnes det en viss aksept for, i ytringsfrihetens navn.

Grafitti er en folkelig kunstform som dyrkes av mange og som engasjerer enda flere. Den blir av mange ansett som hærverk eller forsøpling nesten uansett hvor den er plassert. Enten det dreier seg om å skrible noen raske tags eller å lage mere avanserte og forseggjorte bilder på store flater.

Kriminologen Cecilie Høigaard har skrevet en diger avhandling om det norske grafitti-miljøet, utgitt på Pax under titelen "Gategallerier". Denne boka er uunnværlig for den som vil delta i debatten om skriften og bildene på veggene.

Høigaard dokumenterer blant annet hvordan politiske kampanjerhar gitt et urimelig høyt straffenivå som slår forferdelig urettefrdig ut for det fåtallet av aktive taggere som virkelig stilles for retten og blir dømt. En annen virkning av kampanjene mot grafiit i Oslo og på Østlandet er at folks holdninger til moderne billedskrift er blitt svært negative, og at de få legale grafittiveggene er nesten helt forsvunnet.

I samband med lanseringa av boka ble det arrangert en utstilling på Universitetet i Oslo, med strålende eksempler på hvor flott grafitti kan være

Gategallerier har utløst en viktig debatt, og et av Cecilie Høigarrds innlegg i debatten sto i Dagsavisen

Stein Lillevolden har skrevet en omtale av boka i Dagbladet
RoaldHelgheim har skrevet en omtale i Dag og Tid
Tone Mørkved skreiv om boka i Adresseavisen

Gategallerier er dessuten omtalt blant annet i
den flerkulturelle nettavisa kongoimagazine
og på det radikale nettstedet Indymedia

Mange andre norske nettsteder presenterer grafitti, blant andre:

graffiti.no
http://grafitti.gatasp.no/
www.kunst.no

Illustrasjoner på denne sida:
Bakgrunn: Veggmaleri fra Tacheles i Berlin. Flere artister
Til venstre: Fredrikstad Mekaniske Verksted. Artist: Coderock
Til høyre:Fra Trondheim. Artist :Tone

www.slaeg.no (Trondheim)
deztroy.org (Østfold)
v2600.com (Lillehammer)
burnerz.tk (Oslo)


Byliv * Byenes historie * Økologisk urbanisme

Kontakt bylivredaktøren