VANNBÆREREN

Forsida på det første bladet

Tidsskriftet Vannbæreren ble utgitt av forlaget Regnbuetrykk Karlsøy i Troms med 10 nummer på 80 - 112 sider i perioden 1974 - 1978 (ett av numrene besto av løse deler lagt i en konvolutt). Hovedredaktør var Jan Bojer Vindheim, som fikk hjelp av et stort antall medarbeidere på og utenfor Karlsøy

Bladet hadde høy kvalitet på innhold og layout og trakk til seg norske skribenter som Stein Jarving, Ingar Knudtsen, Halfdan Wiik, Bente Westergaard, Kaj Skagen og Sissel Solbjørg Bjugn. Bladet var en av de få kanalene for norske originaltegneserier, og offentliggjorde serier av artister som Arne W. Isachsen, Terje Nordberg og Eirik Ildahl. Det var også i Vannbæreren tegneserien Doktor Fantastisk av Axel Jensen og Tore Bernitz Pedersen først ble publisert i sin helhet.

Vannbæreren presenterte for norsk publikum en lang rekke radikale tenkere som Ivan Illich, Murray Bookchin, E. F. Schumacher, Francoise Eaubonne og Monica Sjöö.

Vannbæreren ble raskt et hovedorgan for den norske alternativbevegelsen og fikk mange etterliknere. Da bladet gikk inn i 1978, ble en del av dets ideer ført videre i tidsskriftet Arken

Forsida på alle de klassiske numrene av Vannbæreren finner du på nettsida Vannbærerens historie

En forløper for Vannbæreren var bladet Kimen (1970)

forside 2007
Høsten 2007 gjenoppsto Vannbæreren,
da et nytt nummer ble utgitt av og til Karlsøyfestivalen.

Enda en ny utgave i serien utkommer sommeren 2008.

* Les mere om Vannbæreren 11 - 2007

* Les mere om Vannbæreren 12 - 2008

Vindheimgarnet - Motkultur - Karlsøyfestivalen