Forsida på bladet Kimen, 1970KIMEN

var det første offisielle organet for Arbeidskollektivet i Hjelms Gate. Avisa kom bare ut med ett nummer, i 1970.

Ved å klikke på forsida til venstre kan du laste ned hele bladet i PDF-format.

Desverre er kvaliteten dårlig, da bladet ble trykt på tynt, gjennomskinnelig papir og teksten skrevet med dårlige fargebånd.

Historien om hvordan bladet ble til finner du i artikkelen Brennpunkt Hjelmsgate


Arbeidskollektivet i Hjelms gate - Gateavisa - Kimen
Vindheimgarnet - Motkultur - Vannbæreren