MOTKULTUR

Vindheimgarnet inneholder naturligvis en seksjon om motkultur.

Her finner du blant annet en artikkel som tidligere har stått på trykk i tidsskriftet ARR,
og som tar for seg det ideologiske grunnlaget for det første Arbeidskollektivet i Hjelmsgate : Brennpunkt: Hjelmsgate

Det første og eneste nummeret av tidsskriftet Kimen

og informasjon om tidsskriftet Vannbæreren


Arbeidskollektivet i Hjelms gate - Gateavisa - Kimen
Vindheimgarnet - Motkultur - Vannbæreren