Velkommen til

VINDHEIM-GARNET

Dette er
Jan Bojer Vindheim
sitt elektroniske strikketøy.

Jan B Vindheim

Garnet sist bøtt: 23.09 2017


Siste nytt i Vindheimgarnet

Vindheimbloggen

SØK i VINDHEIMGARNETRegnbueforlaget:

Årets bok:
Fuglene synger med nebbet mitt
Dikt i samling

Tidligere utgitt:


Kurdistan stiger fram


Politikk

* Grønn politikk- hvorfra og hvorhen?
* Grønn ideologi
* Teknologi og samfunn
* Hvordan skape grønne byer?
* Midtbyplanen - en vissen blomst
* Økologisk urbanisme
* Byøkologi på Svartlamon
* Stygt og vakkert
* Trehus og modernisme
* Orwell og AKP
* Naturgass som drivstoff
* Nyttige fagidioter og utarmet uran
* Genmat som nødhjelp
* Tårnene faller! - Islam, Irak og vestlig radikalisme

Kurdistan* Jihadism in Norway - the case of Mulla Krekar
*Ansar al-Islam og kurdisk islamisme
* Minoritene rundt Mosul
* Saddams folkemord på kurderne
* Kurdisk nasjonsbygging i Nordirak
* Yezidienes hellige dal


Hamp

* Inn i Hampen - Historien om en mangfoldig urt
* Reperbaner i Trondheim.
* Hamp som bio-råstoff
* The History of Hemp in Norway

Ruspolitikk

* Totalforbud eller skadebegrensing?
* 3 skritt mot en ny narkotikapolitikk
* Alternative reaksjoner på narkotikaforbrytelser.

Myter

* Historiens hemmeligheter - myter, magi og mystikk fra Atlantis til Harry Potter
* UFO-myter og teosofi
* Gudinner og hekser
* Hekseri og globalisering
* Starhawk i Calgary
* Isha Upanishade
og dens bakgrunn

* Bob Marley og Bibelen
* Miljøvern og myter

Poesi

Fuglene synger med nebbet mitt
* Fuglene synger med nebbet mitt. Dikt i samling
* Der ute - hyllest til Karlsøyfestivalen
* * Dylan på norsk
* Jalaluddin Rumi - en sufi lyriker

danserdanserdanser

Musikk

* Grateful Dead
* Lonnie Donegan
* Calypso fra Trinidad
* Belafonte /Donovan/Suns of Arqa

Motkultur

* Kollektiver meg her og der
* Hvor kom Gateavisa fra (Mp3)
* Brennpunkt Hjelmsgate
* Tidsskriftet Kimen
* Livet i Parken